HOOFDMENU

Brede HOED
Diemen

Opdracht: Gem. Diemen, Rochdale
Ontwerp: 2007

Eerst is in opdracht van de Gemeente Diemen door ZICHT architecten i.s.m. Changing Values BV een haalbaarheidsonderzoek verricht om de kerktoren te behouden en onderdeel te laten vormen van de nieuwbouw. Een gezondheidscluster ( o.a. Huisartsen Onder Een Dak, WMO-loket, Ouder Kind Centrum) in de plint en woningbouw in 4 lagen.
Dit bleek haalbaar en vervolgens is door Kristal/Principaal een studie laten verrichten naar diverse woningtypen en naar de mate van samenwerking van de voorzieningen in relatie tot een financieel haalbaarheidsmodel.
Vervolgens is een besloten prijsvraag uitgeschreven door Rochdale, die ZICHT heeft gewonnen, waarvan hier het resultaat.