HOOFDMENU

Kinderdagverblijf
De Boomhut
Amsterdam

Opdracht: Intermezzo, Amsterdam
Aannemer: n.t.b.
Constructie: 4Construct, Leiderdorp
LUX Architecten prod.

LUX

Ontwerpgedachten en uitgangspunten voor een nieuw kinderdagverblijf op het binnenterrein van een bouwblok:
- Inspelen op de genius loci van het groene, besloten en rustige binnenterrein (kleinschalige en subtiele inpassing).
- Aandacht voor de heldere en eenvoudige structuur/bouwwijze van het gebouw. Bijzondere aandacht voor maatregelen die bijdrage aan een gunstige EPN (aspecten duurzaam bouwen) en kwaliteit van het binnenmilieu.
- Aspecten van flexibel bouwen meenemen, multifunctionele ruimtes en bijvoorbeeld door schuifwanden de mogelijkheid om grotere ruimtes te creëren.
- Het kinderdagverblijf moet een laag bij de grond uitstraling krijgen, landschappelijk als een kameleon in haar omgeving geplaatst. Het interieur wordt gekenmerkt door veel naar binnenvallend daglicht, daarmee straalt het gebouw een vriendelijke sfeer uit. Onze ontwerpfilosofie gaat er bij ieder opgave vanuit om binnen een heldere structuur een relatief grote variëteit aan ruimten en ruimtelijke beleving te maken (gelaagdheid). De spannende ruimtelijkheid zal de kinderen bijblijven. Verdere vrolijke elementen en kleur in het interieur moeten zorgen dat het een prettig kinderdagverblijf gaat worden.

Zicht Architecten