AXA HomebankingBeeldkwaliteit Suikerplein
Amsterdam
Opdracht: De Principaal/de Key, A'dam
Aannemer: Potgieter-Stielgroep, A'dam
Opgeleverd: 2010

ZIE voor resultaat: Blowup pagina

480 woningen zijn verspreid over een 5-tal gesloten bouwblokken gegroepeerd rond het Suikerplein, het centrale plein voor de Spaarndammerbuurt-Oost.

Naast de herinrichting van het huidige plein met een nieuwe fiets- en voetgangersbrug en een nieuw gebouw voor speelgoeduitleen door ZICHT architecten is door ZICHT m.m.v. Thissign een beeldkwaliteitplan gemaakt.

Het historische gegeven dat hier vroeger de Westersuikerfabriek stond is leidinggevend thema in het ontwerp.

Naast het voorkomen van suikerkristallen in de gevels van het nieuwe gebouw wordt deze thematiek toegepast in het aanbrengen van afbeeldingen op het glas van een 7-tal hoektrappenhuizen.

Ook het kleurenplan en de avondverlichting van de trappenhuizen mag gelinkd worden met de geneugten van suiker.

Het is de bedoeling de zeer aanwezige repetitie van met name kozijnen en balkons van deze 80-er jaren wijk te temperen. Hiervoor is een nauwkeurig gekozen kleurenplan ontwikkeld en de balkons worden voorzien met een verzachtende uitwerking van glazen balkons met een subtiele schakering van twee tinten.

In de avond, bij donker, zullen de 40-tal verticale trappenhuiskozijnen van binnenuit verlicht worden met een 5-tal kleuren passend binnen het kleurenplan. Hierdoor kan ook in de avond door deze gekleurde lichtlantaarns, het Suikerplein haar naam eer aan doen.

Het kleurgebruik richt zich overdag vooral op de entrees tot de woningen. Ze hebben allen een warme kleur. De boog rond het water bijvoorbeeld (bestaande uit twee straten) heeft eenzelfde kleur.

De kozijnen van de trappenhuizen zijn een lichtere versie van de kleur van de bijbehorende entrees.

In de avond valt de nadruk vooral op de binnenkant van de trappenhuizen. De verticale stroken hebben dan de warme zachte tinten die de kozijnen van de trappenhuizen overdag hebben. Ook de entrees worden aangelicht en hun kleur past dus goed bij de kleur van het licht.

De balkons krijgen (geheel of gedeeltelijk) nieuwe glas panelen in een lichtdoorlatende wit-matte uitvoering, die geen direct doorzicht geeft. Een klein deel van de panelen krijgt een tweede neutrale tint.

Vanwege behoefte aan meer veiligheid zullen  zes portieken minder diep worden gemaakt door het plaatsen van nieuwe transparante entreekozijnen met nieuwe postkasten.

Door de gehele wijk zal meer begroeiing worden mogelijk gemaakt met geveltuintjes en gevelbegroeiing, aansluitend bij het ontwerp van het nieuwe Suikerplein.

 Zicht Architecten